Afspraken

Omkadering

Een degelijke voorbereiding is noodzakelijk. Het is belangrijk dat leerlingen weten wat ze gaan beleven: een tentoonstelling, een theatervoorstelling (met veel mensen op scène of een monoloog) of een film. Zo komen ze met het juiste verwachtingspatroon kijken.
Een juiste voorbereiding zorgt voor een betere beleving en maakt de kijkervaring intenser.

Om je te helpen met de voorbereiding sturen we het lesmateriaal drie weken voor de voorstelling plaatsvindt door.

Ook een nabespreking in de klas is belangrijk! De film - of theatervoorstellingen laten immers vaak een sterke indruk na bij de leerlingen. Het thema, de scenografie, het acteerspel, … alles kan besproken worden. Meningen uitwisselen over de geslaagde of minder geslaagde kijkervaring verscherpt de kritische blik en draagt bij tot het aanscherpen van hun communicatievaardigheden.
Een nagesprek in de schouwburg met de acteurs is ook een mogelijkheid. Vraag het ons op voorhand.

Betalingswijze

Het aantal leerlingen dat is doorgegeven in juni, of in de eerste week van september bij wijzigingen, is voor ons definitief.

De factuur wordt opgemaakt na de voorstelling op basis van het aantal aanwezige leerlingen (de leerkracht geeft door hoeveel leerlingen er aanwezig zijn) en dient betaald te worden binnen de twee weken aan de hand van de vermelde gestructureerde mededeling.

Wanneer de voorstelling omwille van extra COVID-19 maatregelen niet kan doorgaan of slechts voor een beperkt aantal klassen, dan wordt in dat geval uiteraard niets gefactureerd

Er kunnen leerlingen ziek of afwezig zijn. We zien ons wel verplicht om afwijkingen boven de 10 procent in rekening te brengen. Voor voorstellingen/ workshops die in de klas doorgaan, rekenen we het aantal leerlingen aan dat is ingeschreven.

Voor de workshops op school rekenen we het aantal ingeschreven leerlingen aan.

Wees op tijd

We vragen dat de klasgroepen 10 minuten vóór aanvang aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd voor eventuele formaliteiten en kunnen de leerlingen rustig hun plaats innemen. Soms gaan de deuren slechts enkele minuten vóór aanvang open, bijvoorbeeld omdat een speler zich reeds op de scène bevindt bij het binnenkomen van het publiek. Dit maakt dan deel uit van de voorstelling. Graag begrip hiervoor.
Eens de voorstelling begonnen is, wordt niemand meer toegelaten in de zaal.

Zit je groep vast in het verkeer of heb je pech, verwittig dan onmiddellijk het cultuurcentrum. Voor zover mogelijk laten we de voorstelling dan iets later starten. De wachttijd houden we echter uiterst beperkt. We willen immers de timing van de andere groepen niet in de war sturen. Is jouw groep te laat voor de voorstelling, dan zal de school toch de gereserveerde plaatsen moeten betalen.
Per klas mogen er maximum 2 begeleiders de leerlingen vergezellen.
De leerkrachten geven bij het binnenkomen van de Stadsschouwburg het juiste aantal leerlingen door aan de balie. Dit is het aantal dat gebruikt wordt voor facturatie.

Zo hoort het in de zaal.

  • In de zaal worden de leerlingen door medewerkers van de Stadsschouwburg naar hun plaats geleid. Als begeleidende leerkracht ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Neem daarom plaats tussen de leerlingen. Eventueel kan je het ‘haantje-de-voorste’ van de klas bij je in de buurt zetten. In elke voorstelling is een medewerker van de Stadsschouwburg verantwoordelijk als zaalwacht.
  • Het gebruik van de vestiaire is verplicht.
  • Het is verboden fototoestellen, drank, eetwaren en snoep mee te nemen in de zaal. Mobiele telefoons worden uitgeschakeld.